Avui, La mentida de les bombetes de baix consum

Avui, a Cosmopolites, hem vist aquest documental… “Amb l’arribada al mercat de les bombetes de baix consum es va aconseguir reduir la despesa  d’energia però no la contaminació. El seu contingut en mercuri suposa un perill per a la salut quan es trenquen i els seus gasos són inhalats. L’ús de llums de baix consum…